mensen stand2

Gezond werk?

Zorg voor duurzame werkoplossingen!fig 2016feb2 grijsb

Waarom?  Met ‘nieuw werk’ bedoel ik ‘werk altijd en overal’ met mobiele technologie, op flexibele werkplekken en in netwerken. Voor vitale en duurzaam inzetbare mensen heeft het vooral voordelen. De andere helft van de werknemers ervaart meer last dan plezier. Verzuim, stress en werkdruk nemen toe! Er zijn nieuwe structurele uitdagingen doordat werk is veranderd!

Hoe?  We werken meer met ons hoofd, maar denken is intens, creatief en/of complex. Routinematig handwerk is vrijwel verdwenen en toch is de werkorganisatie vrijwel hetzelfde gebleven. Organisaties blijven focussen op efficiency verbeteren, terwijl het aan effectiviteit schort. Logisch dat mensen overbelast raken! Organiseer en faciliteer ‘helder denken’ met:

  • het ontwikkelen van werk, mens en omgeving
  • het afstemmen van werk, mens en omgeving
  • het beter gebruiken van omgevingen in werk

Wat?  Ontwikkel gezond nieuw werk! Zo zijn kennisintensieve bedrijven meer concurrerend. Zo transformeert de overheid sneller en groeit het vertrouwen van burgers. Zo wordt plezier de basis voor betere prestaties. Bijvoorbeeld met:

  • het lezen of zelf ontwikkelen van inspirerende werkverhalen
  • het naar je eigen hand zetten van je werk met werkstijlcoaching
  • het ontwikkelen van overzicht en inzicht met een structuursessie
  • integraal creëren, leren en transformeren met een trajectontwerp

De werkontwerper ontwikkelt – met haar unieke expertise – duurzaam maatwerk voor en met verantwoordelijken en vernieuwers bij gemeenten, het MKB en kennisinstituten. Denk aan leidinggevenden, coördinatoren en kerndeskundigen. Mensen transformeren hun werk van binnenuit in organisaties. Stap voor stap, in eigen tempo en op eigen wijze. Bijvoorbeeld binnen programma’s vitaler werken of duurzame inzetbaarheid. Of met het op maat vormgeven van werkend leren in creatieve projecten. Samen vergroten we het werkplezier en de betrokkenheid in uitdagende trajecten. De kennisproductiviteit gaat omhoog evenals het lerend vermogen en de wendbaarheid van organisatie of bedrijf.

Heb je een vraag? Laat het weten en ik denk graag met je mee.

je vraag