Effectiever, gezonder

Meer resultaat, minder risico’s
fig 2016feb2 grijsb
Behoefte  Leidinggevenden en deskundigen – verantwoordelijk voor werk(-werkomstandigheden) – willen oplossingen die werken. Moderne technologie en faciliteiten verlichten het werk. Werknemers kiezen vrij voor ‘overal en altijd’ werken. Vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid krijgen de aandacht. En toch stijgt verzuim, stress en burn-out!? Hoe verder?

Belofte  Duurzame werkoplossingen zijn nodig met anders gaan denken en doen! Het karakter van werk is ongemerkt ingrijpend veranderd. Veel routinematig handwerk is verdwenen, creatief en complex breinwerk is verschenen. Tegelijk blijven gewoonten – inclusief de organisatie van werk – vaak hetzelfde. Tussen het nieuwe en oude is een frictie ontstaan. Nieuwe werkzaamheden en bestaande gewoonten zitten elkaar in de weg. Werkenden krijgen er stress van. Een structurele aanpassing brengt modern werk naar een hoger plan.

Bewijs  The workdesigner is uw expert in duurzaam werken. Zij biedt:

The workdesigner vernieuwt, verbindt en ontwikkelt. Klanten zijn veelal leidinggevenden en professionals bij gemeenten, in onderwijs en in het MKB. Zij  vernieuwen hun organisatie van binnenuit. Stap voor stap ontwikkelen zij hoogwaardiger werken op eigen maat. Bijvoorbeeld in programma’s vitaler werken, duurzame inzetbaarheid en/of in creatieve projecten. Het lerend vermogen van mensen groeit. Mensen, teams en organisaties worden wendbaar, werken prettiger en zijn productiever. Beleef het!

Stel uw vraag of verken de scan   Effectief Werk Scan