Meer met minder

Meer bereiken met minder doen is aantrekkelijk voor iedereen; Minder hard hoeven werken en meer tijd hebben voor leuke dingen in het leven. Duurzamer werken. Het blijkt mogelijk en toch tegelijk niet eenvoudig. Want wat wil je dan bereiken? Meer lezen ….

De trend ‘meer met minder’ past bij de omslag waar we middenin zitten; onze focus verschuift van ‘geld verdienen’ naar ‘waarde creëren’. Winst maken wordt van een doel weer een middel voor het kunnen realiseren van relevante (maatschappelijke) doelen en economische groei. Maar deze verschuiving is nog geen garantie dat wie waarde toevoegt daarvoor ook een redelijke beloning krijgt. Tegelijk blijken mensen, die wel goed verdienen, niet vanzelfsprekend effectief te werken of waardevol werk te doen.

Onlangs vroeg een kennis mij hoe het gaat met mijn werk. Ik zei: ‘Met mijn werk gaat het prima; ik vind dat ik zinvol en hoogwaardig werk doe. Ik zou er alleen wat meer mee willen verdienen.’ Aan de reactie te merken was dat een ongebruikelijk antwoord. Er was wel begrip: ‘Iedereen wil op de eerste rij zitten’. Collectief zijn we het misschien gewoner gaan vinden om pas uit ons bed te komen als we daar ook voor betaald krijgen.

Als puber ging ik 5 keer naar Taizé, een kloostergemeenschap in Frankrijk waar jaarlijks duizenden jongeren van over de hele wereld samenkomen. Ik zat eens in een discussiegroep met een deelnemer die met de mond beleed, wat hij in zijn werkpraktijk niet deed. Ik vond dat hij met zijn verkooppraktijk geld verdiende over de ruggen van anderen. Dat maakte veel indruk op mij en ik besloot, dat ik in mijn werkkeuzes de inhoud voor de beloning wilde laten gaan.

Nu zijn er ook nog mensen die wel veel verdienen en ook hard werken, maar minder effectief zijn. Jeroen Busscher, een filosoof, schrijft in zijn boek Turbomanagement (2010) hoe managers met minder doen meer kunnen bereiken. Managers doen soms dingen die zelfs contraproductief zijn – zoals coachend leidinggeven. De vraag ‘Waar worden mijn mensen beter van?’ wordt te weinig gesteld. Slimmer denken en doen maakt buffelen onnodig.

De balans tussen winst en waarde is zoek. Wat willen we eigenlijk bereiken: waarde, winst of allebei? Meer bereiken met minder doen is mogelijk als we beter weten wat we eigenlijk willen.

Productief veranderen …

Aan het werk; Zo komen we niet verder! Dat hoor ik, als ik schijnbaar niets doe of meer tijd neem voor overleg. Mijn beste ideeën ontstaan in pauzes en interactie. Hoe gaan we om met verandering?

Verwarring in grote organisaties. Onder de druk van crisis en ontslagen doen minder mensen meer werk. De druk neemt toe met ontevredenheid, ziekte of burn-out tot gevolg. Medewerkers klampen zich vast aan schijnzekerheden: drie keer per jaar op vakantie en een hypotheek voor een mooi huis.

Buiten de wereld van banen waait al jaren een wind van verandering. Zelfstandige professionals worstelen met teruglopende inkomsten en meer concurrentie. Ik heb al jaren geen auto en geen vakanties meer. Om te overleven innoveer ik mijn aanbod en wil ik me onderscheiden in de markt.

De traditionele en de nieuwe economie drijven in mijn beleving uit elkaar. Het nieuws gaat meer over banenverlies, bonussen en belastingparadijzen dan over nieuwe kansen, creativiteit en krachten. Scheidslijnen tekenen zich af. Komen mensen en organisaties tot andere inzichten en nieuw gedrag?

Ik voel me bevestigd in wat ik al doe: blijven denken en voelen. Een lekkere warme douche, afstand tot de dagelijkse stress. Buitenlucht verfrist mijn hersenen. Met relativering en humor vind ik- samen met anderen – nieuwe invullingen voor mijn werk; het oude loslatend en me verbindend met het nieuwe.

Elk zijn eigen stijl

De diversiteit in werkstijlen groeit. Door nieuwe mogelijkheden valt er op de werkvloer meer te kiezen. Bijvoorbeeld voor gereedschap, werkplek, werktijden en gedrag. Geen mens is hetzelfde. Hoe ontwikkelt u uw stijl van werken?  

Zelfmanagement, zelfsturing, zelfzorg. Meer zelf doen is bij Het Nieuwe Werken noodzaak; om de balans tussen werk en privé te verbeteren, om gezonder productief te worden en blijven, voor meer plezier in het werk.

We zijn gewend dat bedrijven medewerkers uniform faciliteren: denk aan lonen, arbeidsvoorwaarden, werkplekken. Ieder heeft recht op hetzelfde van de baas. Dat is gelijkheid en zal ook wel zo blijven. Daarnaast zal er meer maatwerk komen, omdat er meer verschillende soorten van oplossingen nodig zullen zijn. Mobiel werken onderweg, vaste plekken op kantoor, flexibele faciliteiten voor samenwerken.

Binnen geboden kaders gaan medewerkers eigen oplossingen ontwerpen en creëren. Zelfstandigen (of zzp’ers) lopen hierin nu voorop. Velen werken deels thuis, daarnaast in de buurt, op locaties voor coworking en ook in lounges van flexibele kantoorlocaties. In Utrecht-West deden we in 2004 al de eerste experimenten met ondernemen-vanuit-huis. Laat u ook inspireren tot het ontwerpen en creëren van uw eigen unieke werkstijl!

Een andere werkstijl

Meer dan 4000 polsbreuken per jaar. Ik ben de enige niet. Maar wat als het je overkomt?  Wat kunnen gevolgen zijn? Kun je werken? Zo ja: Hoe?

Die morgen lag in Berlijn meer sneeuw en ijs dan hier. Het dooide op 28 februari. Een bruin strooisel voorkwam gladheid. Maar niet overal! Netjes gekleed ging ik met bagage onderuit. Die avond zat ik met mijn rechter pols in spalkgips in mijn hotel. Gelukkig kon ik gewoon met de trein terug. Nu, drie weken later, ben ik hier geopereerd. Nu nog 5 weken revalideren. Dat kost me onverwacht veel tijd, dus geld.

Op internet lees ik dat blijven werken en bewegen kan bijdragen aan herstel. Ik voel me uitgedaagd in mijn eigen werkveld: ergonomisch ontwerpen. Blind typen gaat niet, losse letters typen kan ik wel. Met links maak ik met mijn SMS-techniek notities op mijn mobiel. Mijn werk plannen en afstemmen met anderen vind ik lastig. Kan ik reizen? Relaties nodig ik vaker thuis uit. Ik bel en Skype meer. Alles kost meer tijd en ik leef bij de dag. Toch werk ik wel, met ongewone oplossingen.

Hand- en polsletsel komt zelfs 300.000 keer per jaar voor. Anders gaan werken kan plots nodig zijn.

Veranderende studeerstijlen

Rust, reinheid en regelmaat zijn goed voor jonge kinderen. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld voor studenten? In gesprekken met mijn vader en nicht besef ik dat wij alle drie feitelijk op een andere manier hebben gestudeerd. Weten hoe? 

Studeren anno 1950: iedere dag warm eten, op de sociëteit. Thuis maakt de hospita schoon en ook het  bed wordt opgemaakt. Ook de lunch wordt klaargezet. College-uren, practica en gezelligheid wisselen elkaar in een dagelijkse routine af. Principes van rust, reinheid en regelmaat structureerden het dagritme.

Rond 1980 was dat bij mij al anders. Mijn rooster was minder strak en ik plande zelf ontwerpprojecten. Schoonmaken moesten we zelf doen. Anders dan bij mijn vader stond bij mij niet vast waar ik zou eten. Bij een van de mensa’s of liever thuis? Met huisgenoten in de woonkeuken of liever alleen op mijn kamer? De grenzen tussen studeren en privé, tussen sociëteit en thuis waren ten opzichte van de studietijd van mijn vader duidelijk vervaagd.

Anno 2010 lijken die grenzen nog minder duidelijk te zijn. Mijn studerende nicht heeft minder colleges, doet meer zelfstudie. Ze heeft ook een baantje als oppas en in de verkoop. In haar huis regelen ze alles zelf met zijn zevenen. Koken, opruimen en schoonmaken. Hun gezellige bende zonder structuur leidt soms wel tot frustraties. Mijn nicht geeft haar studentenleven dus vorm en inhoud met nog minder vanzelfsprekende routines. Dat valt soms niet mee.

Die rust, reinheid  en regelmaat had dus zijn voordelen. Voor meer rust studeert mijn nicht nu regelmatig in de bieb. Of ze logeert wel eens bij mij. Op naar Het Nieuwe Studeren?

Altijd werken

Altijd werken, goed voor je bedrijf! Altijd bereikbaar voor je baas. Beschikbaar voor vragen van klanten. Met Skypen, SMS, Dropbox en e-berichten. Altijd werken heeft alleen maar voordelen voor bedrijven … Toch?

Ik denk aan de boer, waarbij ik vroeger in huis woonde als student. Hij molk zijn koeien onregelmatig, als het hem uitkwam. Soms in de morgen, maar ook ’s nachts na een feestje. Soms sloeg hij het melken over. Gevolg: een aanzienlijk lagere melkproductie, ongeveer de helft.

Wat gaat hier mis? De koeien zijn overgeleverd aan de grillen van de boer. Ineens moeten ze in de nacht klaarstaan. Dat werkt niet. Wat als koeien hun eigen ritme konden bepalen? Automatisch worden gemolken als het je uitkomt…

Productiever worden met een ritme dat bij je past… Zoals bij het schrijven van deze column. Ik voelde vandaag een behoefte aan collega’s om me heen. Ik stapte op mijn fiets naar Wijk in Bedrijf Utrecht in mijn buurt. Zo krijgt mijn column een andere twist.

Ontdek ook je eigen behoeften en oplossingen. Voor productiviteit op jouw tijd.

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Dat klinkt voor menigeen zo vanzelfsprekend, die extra appel bij de groenteboer. Is meer ook altijd duurzaam? Dat is nog maar de vraag.

Een groter stuk kaas vinden we lekker. De winkelier heeft meer omzet en winst. Dat is dus altijd goed! Echt waar? Duurzamer gaan leven is misschien wel heel andere koek. Wellicht kunnen goede verhalen en voorbeelden ons verder helpen. Meer genieten van kleiner kaasstukjes én slank blijven. Lekkerder appels. Te weinig eten is gezonder dan teveel. Niet meer apart van je geliefde in een eigen huis blijven wonen, maar gaan samenwonen kan tijd en rust opleveren. Zonder auto heb je misschien eigenlijk een zorgelozer leven? Wat wil je echt?

Minder kan meer zijn. Met kennis en creativiteit en meer bewustwording en beweging.

Voorbij Het Nieuwe Werken

Over het waarom, hoe en wat van ‘Het Nieuwe Werken’.

Waarom al vijftien jaar Nieuw? Vernieuwingen bleven elkaar opvolgen. Eind vorige eeuw kantoorinnovatie met communicatiezones en flexplekken. Daarna veel nieuwe technologie; internet, software en mobiele apparatuur.

Hoe blijft dit nieuws? Kansen vertalen naar werkende oplossingen. Het is een klus, een kunst ook. Early adopters werken allang ‘altijd en overal’. Maar het werkt niet voor iedereen. Wat past bij jou en/of je bedrijf?

Wat na HNW? Fiets, auto en trein lieten ons anders reizen. Het Nieuwe Werken laat ons anders werken. Hoe? Dat ligt er aan. Aan persoonlijke taken, behoeften en mogelijkheden. Aan bedrijfactiviteiten, medewerkers en klanten. Slim werken in een eigen stijl.

Waar werken we?

Werken wanneer, met wie en waar je wilt verandert mensen. Mensen worden autonomer en vrijer. Ondertussen wordt werk intenser, flexibeler en complexer. ‘Waar ben je?’ is een veelgestelde vraag. ‘Waar wil en kan ik zijn?’ hoor ik steeds vaker. En: ‘Waarom en hoe?’

De nieuwe werker ontdekt nieuwe plekken om te werken. Een verhelderend gesprek is mogelijk tijdens een frisse wandeling. Een high tea op een historische locatie kan de basis zijn voor een langdurige relatie. Ook op plekken die niet zijn bedoeld om er te werken zijn tal van taken praktisch, geïnspireerd én comfortabel uit te voeren. Creatief kenniswerk kan productief én prettig zijn met nieuwe werkoplossingen. Mobiele werkers kunnen plekken kiezen waar ze echt willen zijn.

De nieuwe werkgever speelt in op de komende krapte op de arbeidsmarkt. Meer zorg is nodig voor mensen. Een prettige werkomgeving maakt bedrijven een aantrekkelijker werkgever. Ouderen kunnen zo langer doorwerken. Medewerkers zijn productiever. De aandacht voor gezond werken neemt toe. Is de flexplek even comfortabel als de vaste werkplek? Als mobiele werkers niet (meer) beschikken over een goede kantooromgeving kunnen ze kiezen voor thuiswerken. Een slim en comfortabel kantoor bevordert betrokkenheid en samenwerking.

Nomadische werkdagen zijn complexer dan voorheen. Met werkplekken thuis, op kantoor en onderweg. Werk is ook intenser en onrustiger dan vroeger. Met handsfree bellen in de auto, overleggen tijdens de pauze op kantoor en onderweg iets afmaken op een flexplek. Minder  thuisgevoel, meer teruggeworpen op zichzelf. Toegenomen vrijheid heeft een prijs.

De keuze van werklocaties bij HNW verdient meer aandacht. Van bedrijven en van professionals. Het Nieuwe Werken vind overal plaats, op kantoor, thuis en elders. Wat is de visie van werkgevers op een goede werklocatie voor haar mensen? Is de werklocatie een nieuw agendapunt van werkoverleg? Wat vind de ondernemersraad? Een databank met geschikte werklocaties aanleggen? Of liever werken aan bewustwording met coaching en training?

Diner pensant

Denkend dineren leek me in eerste instantie een minder goed idee; mijn bloed kan immers niet goed tegelijk naar maag èn hersens stromen. Toch is de uitnodiging van het bestuur van de bedrijvencentra Vondelparc en Hooghiemstra gisteravond goed bevallen.

Het was een aangenaam en zinvol samenzijn in Restaurant Wilhelminapark met vijftien disgenoten uit de wereld van vastgoed, besturen en recht. De voorzitter Eric Rijnders opende de bijeenkomst en borgde de toelichtingen op onze heerlijke maaltijd. Oedzge Atzema, hoogleraar aan de UU, leidde ons soepel via het klimaat naar het dagelijks weer van oplossingen voor ondernemen. Geven stond centraler dan nemen in een boeiende uitwisseling over ‘Faciliteren van Utrechts ondernemerschap’.

In drie ronden deelden wij onze ervaringen en kennis en kwamen tot enkele denkrichtingen en aanzetten voor concrete voorstellen. Werk verandert snel ingrijpend. Vierkante meters verhuren past bij de industriële economie en manier van denken. De kennis en creatieve economie – van vooral zelfstandige professionals – is te vinden waar zij willen zijn en werken. Dat is vaker in de wijk en op knooppunten van ontmoeting en kennisoverdracht. Zij hebben behoefte aan nieuwe hoogwaardige oplossingen. Het meest concrete idee van de avond was misschien wel vastgoed voortaan “gratis” aanbieden. Verder werden nieuwe diensten en events gesuggereerd voor (ook internationale) uitwisseling van ervaringen en ontwikkeling van kennis. Heeft u ook een wens of een idee? U kunt reageren op deze blog. Desgewenst geef ik uw reactie graag persoonlijk door. Of u zoekt zelf rechtstreeks contact met de manager van deze bedrijvencentra, Paul Barendregt.