Verantwoordelijkheid

Vrij en blij overal altijd werken komt niet vanzelf. Vertrouwen, veranderen en verantwoordelijkheid was de titel van het congres Over Het Nieuwe Werken op 6 december. Hoe werkt dat?

Nieuwe technieken invoeren blijkt relatief eenvoudig. Professor van de Loo ziet problemen ontstaan bij de adaptatie. Gedrag van mensen veranderen – met nieuwe mindsets, spelregels en gewoonten – is moeilijk. Zijn er emotionele dreigingen? Wie heeft welke rol? De interactie moet intensief zijn. Improvisatie is nodig. Een pianiste doet voor. Maar te snelle antwoorden vermoorden de echte vraag.

Twee advocaten – de Hoog en van Noort – benaderden het vraagstuk in juridisch perspectief. De zaal is er stil van. Verantwoord omgaan met arbeids- en rusttijden bijvoorbeeld is niet gebonden aan kantoor. Een werkgever moet dat goed regelen; juist als mensen altijd en overal gaan werken. Schade tijdens werkzaamheden voorkomen – basisregel in het arbeidsrecht – is zo mogelijk. Voor duurzame vrijheid.

Arbo en Het Nieuwe Werken

Wat gebeurt er in de praktijk met de nieuwe Arbohandreiking vraag ik me deze week af. Gaan bedrijven daarmee meer vernieuwen? Dient die ook voldoende belangen van individu en samenleving?

Europees onderzoek laat zien, dat Nederland achterloopt bij het ontwikkelen van haar bedrijfscultuur en managementstijl. Werkdruk en psychosociale problemen – zoals stress en burn-out – zijn bij ons de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim en uitval. In ongeveer de helft van de gevallen voeren bedrijven Het Nieuwe Werken in om kosten te besparen. Ik zie nog niet hoe dat kan gaan werken.

Mij verrast het niet, als bedrijven in de ‘kaasschaafstand’ de handreiking gaan uitleggen in eigen voordeel. Thuiswerkers hoeven hun baas slechts te beloven om na elke 2 uur te pauzeren. Goede  kantoorwerkplekken kunnen verdwijnen, dat is goedkoper. Jullie willen toch zelf overal werken? Als je maar op tijd je werk inlevert! Lekker makkelijk je probleem externaliseren; die instructie kan wel simpeler.

Maar wat als bedrijfsprocessen vastlopen, klanten naar concurrenten gaan en medewerkers niet herplaatsbaar blijken? Bedenkt u hoe het anders kan? Tegen de stroom in, vol passie! Transformeert u kaas schaven naar waarde creëren? Van stress naar welzijn. Met visie en beleid voorbij de handreiking …

Arbo-informatie over HNW

Op 10 november 2011- op de jaarlijkse dag van het Telewerkforum – presenteerde ik met persoonlijke beelden mijn publicatie met als titel ‘Nieuwe werkstijlen’ (Eveleens, Sdu, 2011). Ik overhandigde het eerste exemplaar aan Adriaan Weber, beleidsadviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na afloop kregen de deelnemers ‘AI-57’ mee naar huis.

De inhoudsopgave en H2 over werkstijlen in ontwikkeling is te downloaden. Dit hoofdstuk gaat over de achtergronden van Het Nieuwe Werken. Over toenemende complexiteit van werkprocessen en taken. Over intensiever en flexibeler werk. Over werksystemen.

Online toegang tot alle AI-bladen (Arbo Informatiebladen) is desgewenst mogelijk met een proefabonnement van een maand via Arbozone. Rendement en risico’s van telewerken  (Eveleens, Sdu, 2006) is niet meer in de verkoop en kunt u integraal downloaden (3 MB).

De uitgever (Sdu) gaf na 10 november het volgende persbericht uit: ‘Het boek ‘Nieuwe werkstijlen’, geschreven door ir. Wietske Eveleens, is op 10 november gepresenteerd op het jaarcongres Telewerkforum. Snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken nieuwe werkstijlen tot een actueel onderwerp. Denk aan ‘Het Nieuwe Werken’, flexibel werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit kan de organisatie veel rendement opleveren, in productiviteit en efficiency, maar er ontstaan ook nieuwe risico’s.

Nieuwe werkstijlen, verschenen als AI-blad 57, geeft een overzicht van de diverse vormen van nieuw werken. Daarbij komen de voor- en nadelen uitgebreid aan bod. De veranderende arbeidsorganisatie en de diverse vormen van ‘Het Nieuwe Werken’ worden beschreven, met veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van risico’s. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever, die in dit boek een leidraad vindt voor het invullen van de zorgplicht en een handleiding voor de implementatie van nieuwe werkstijlen.

Dit Arbo-Informatieblad geeft inzicht in rendement en risico’s van nieuwe werkstijlen. Dat kan bijdragen aan het bevorderen van veilig, gezond en duurzaam werken.
Praktische tips en oplossingen voor de dagelijkse praktijk van het nieuwe werken maken het boek tot een compleet naslagwerk voor alle betrokkenen. Zowel arbo- en HR-professionals als preventiewerknemers, managers en werkgevers kunnen met Nieuwe werkstijlen rekening houden met de mogelijkheden en de risico’s van het nieuwe werken.

Nieuwe werkstijlen – voor dynamischer en duurzamer werken

Arbo-Informatieblad 57, 1e druk 2011

Auteur: ir. Wietske Eveleens

Sdu Uitgevers, ISBN 9789012571470,  € 40,90.

Meer informatie en bestellen: Nieuwe werkstijlen (AI-57), 1e editie 2011 ISBN 9789012571470