Samen sterker

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. We hebben elkaar met die crisis harder nodig, maar vinden het lastig om samenwerking goed in te vullen. Velen voelen zich terug geworpen op zichzelf. Tegelijk ontstaan nieuwe verbindingen. Waar sta jij? Met wie sta jij sterker?

Ontslaggolven komen over ons heen. Werknemers wachten in spanning af of ze nog mogen blijven. Mensen zijn overgeleverd aan beslissingen van anderen, die grote gevolgen voor hen kunnen hebben: minder inkomen en anders moeten gaan leven. De participatiesamenleving – van Prinsjesdag – moet uitkomst gaan bieden. Maar hoe werkt inzet en betrokkenheid van iedereen in de praktijk?

Mensen, teruggeworpen op zichzelf, zoeken contact met elkaar en gaan elkaar helpen. Lotgenoten vinden bij elkaar een luisterend oor voor hun verhaal. Herkenning, begrip en vertrouwen bieden een basis voor het verwerken van een verlies en het samen vinden van nieuwe wegen. Door te leren van en met elkaar – en je te organiseren – sta je samen sterker. Bijvoorbeeld www.werkvinden2punt0.nl voor en door werkzoekenden.

Ook mensen, die juist van elkaar verschillen, hebben elkaar veel te bieden. Een projectteam – samengesteld uit professionals die elkaar goed aanvullen – is sterker. Marcus Buckingham stelt in zijn boek ‘Ontdek je sterke punten’ voor om die verschillen  beter te benutten dan we nu gewend zijn. Een mens zou vooral zijn talenten  verder moeten ontwikkelen om die vervolgens meer in te zetten, ook voor anderen. Zo verbetert zowel het individueel werkplezier als een gezamenlijke teamprestatie.

Het zijn uitdagende tijden, waarin we onszelf en elkaar weer nodig hebben. Weet je wat je talenten zijn en wat je een ander kunt bieden? Ken je ook je eigen beperkingen en heb je een idee hoe een ander jou zou kunnen helpen? Met internet en social media liggen de kansen voor slim samenwerken voor het oprapen.

Voor de Volkskrant

Vorige week donderdag ben ik telefonisch geïnterviewd door Grace Wermenbol. Haar artikel staat sinds 5 juli op de site van de Volkskrant en heet ‘Het nieuwe werken vraagt om een mentaliteitsverandering’. Ze interviewde uiteenlopende professionals en collega’s over Het Nieuwe Werken.

Naar aanleiding van het interview met mij schrijft ze:

Bij het maken van de omslag naar het nieuwe werken komt veel kijken. Goede communicatie is daarbij essentieel. ‘Dit kan letterlijk een groepsgesprek zijn waarbij iedereen de kans heeft zijn of haar problemen en vragen aan bod te laten komen’, zegt Wietske Eveleens, zelfstandig organisatieadviseur. Cursussen en workshops kunnen helpen bij het op de juiste manier instellen van flexplekken om zo een gezonde werkplek te creëren. Maar ook bij het aanleren van een nieuwe manier van leidinggeven. Eveleens: ‘Leidinggevenden moeten leren op basis van vertrouwen te werken met hun ondergeschikten. Zij hebben immers niet meer dezelfde controle als wanneer hun werknemers dagelijks fysiek op kantoor aanwezig zijn.’

Het hele artikel is te vinden via: http://www.vkbanen.nl/actueel/764459/Het-nieuwe-werken-vraagt-om-een-mentaliteitsverandering.html