Groot versus klein denken en doen

Grote internationale bedrijven worden machtiger; zelfstandige professionals zijn er steeds meer. Dat is de realiteit anno 2013. Verschillen worden extremer. Toch hoeven gevestigde belangen niet altijd te botsen met sociale betrokkenheid. Is er een gedeeld belang? Hoe kansen benutten?

Verouderde oplossingen verdwijnen, nieuwe (moeten) verschijnen. Als we weten wat we straks nodig hebben, kunnen we nu beter opruimen. De toekomst kan beter wortel schieten met samenwerking. De inhuldiging van de nieuwe koning in Amsterdam liet samen zijn en doen zien, ondanks economische tegenwind, stagnaties en wantrouwen. Dat moet toch vaker kunnen.

Nieuwe verbindingen ontstaan tussen groot en klein. Op 15 maart dit jaar was de opening van een werkruimte van en voor www.Popupprofessionals.nl in bedrijvencentrum de Pionier in Utrecht. Samenwerking tussen zelfstandige professionals en gevestigde bedrijven kan de Utrechtse economie versterken. Bij www.Seats2meet.com ontstaat waardecreatie met groot en klein al jaren informeel bij lunch, koffie en thee. Social media helpen daarbij. Binnenkort krijgt ontmoeting en kennisontwikkeling ook vorm in evenementen rond thema’s, zoals gezondheid.

Grote en kleine bedrijven initiëren gezamenlijke programma’s en projecten. Klein helpt groot met flexibele werkkrachten en nieuwe oplossingen. Groot helpt klein aan betaald werk en betere toegang tot de markt. Meer zelfstandigen denken groot, op wereldschaal. Meer grote bedrijven doen klein, dichtbij in de wijk. Nieuwe raakvlakken creëren mogelijkheden voor groei.

Arbo en Het Nieuwe Werken

Wat gebeurt er in de praktijk met de nieuwe Arbohandreiking vraag ik me deze week af. Gaan bedrijven daarmee meer vernieuwen? Dient die ook voldoende belangen van individu en samenleving?

Europees onderzoek laat zien, dat Nederland achterloopt bij het ontwikkelen van haar bedrijfscultuur en managementstijl. Werkdruk en psychosociale problemen – zoals stress en burn-out – zijn bij ons de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim en uitval. In ongeveer de helft van de gevallen voeren bedrijven Het Nieuwe Werken in om kosten te besparen. Ik zie nog niet hoe dat kan gaan werken.

Mij verrast het niet, als bedrijven in de ‘kaasschaafstand’ de handreiking gaan uitleggen in eigen voordeel. Thuiswerkers hoeven hun baas slechts te beloven om na elke 2 uur te pauzeren. Goede  kantoorwerkplekken kunnen verdwijnen, dat is goedkoper. Jullie willen toch zelf overal werken? Als je maar op tijd je werk inlevert! Lekker makkelijk je probleem externaliseren; die instructie kan wel simpeler.

Maar wat als bedrijfsprocessen vastlopen, klanten naar concurrenten gaan en medewerkers niet herplaatsbaar blijken? Bedenkt u hoe het anders kan? Tegen de stroom in, vol passie! Transformeert u kaas schaven naar waarde creëren? Van stress naar welzijn. Met visie en beleid voorbij de handreiking …