Over leven als organisatie

Laat het oude los, dat schept ruimte voor iets nieuws. Een diepe zucht geeft mensen lucht; ze kunnen verder met hun leven. Maar veel organisaties gunnen zichzelf geen adempauze, die blijven reorganiseren, afslanken en bezuinigen. Wat zou er gebeuren, als een leidinggevende zou zeggen: ‘Ik weet het niet meer…’.

Het Nieuwe Werken (HNW) beloofde meer samenwerking met gedeelde verantwoordelijkheid, vakmanschap en wederzijds vertrouwen. De zorgzame werkgever ondersteunt de werkvloer met goede flexibele faciliteiten, de mondige werknemer ontwikkelt ook zelf verantwoord gedrag.

Maar onder druk van de crisis gaan we terug naar oud werken. De hiërarchie blijkt terug op werkvloer (NRC 14 september). De baas hoeft werknemers niet meer vriendelijk iets te vragen, maar kan weer commanderen. De angst voor verlies van baan en inkomen – en stress – bij werknemers neemt toe.

Hoe verder? Een arbohandreiking en praktische arboregels geven werkgevers houvast wat betreft de beginselen van veilig en gezond altijd en overal werken. Maar met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Werk wordt intenser en complexer. Voor duurzaam gezond werken is goede samenwerking nodig en inzet van iedereen.

Leven is leuk, samen kunnen mensen sterker staan. Uitdagingen en problemen zijn op te pakken in contact en dialoog. Het is geen zwakte maar een kracht, als mensen anderen vragen om hulp. Laat organisaties leven, dat levert meer op.

Dynamisch en divers

Dat is Het Nieuwe Nieuwe Werken. Mensen werken op verschillende plekken en ontwikkelen hun werkgedrag op eigen individuele maat. Is dat drukker? Dat kan juist rustiger zijn. Weten hoe?

De focus in de uitvoering van werk verschuift van machines naar mensen. Het monotone geluid van stampende machines ebt langzaam weg. Bedrijven en managers bepalen en beslissen niet meer alleen hoe het werk gebeurt. Levendige organisaties, groepen en mensen presteren beter. Zij ontwikkelen hun eigen beweging, energie en ritme. Standaardisatie en uniformiteit in werkwijzen maken plaats voor individuele kwaliteiten en diversiteit in werkoplossingen. Is dat complex? Ja. Onwerkbaar? Nee.

Een ISO-norm uit 1981 beschrijft hoe gezonde productiviteit is te realiseren. De context bij de eerste editie is de productie in fabrieken. De tweede revisie van de basisnorm ISO 6385:2004 ‘Ergonomic principles in the design of work systems’ ging op 17 juni van start in Delft. Als expert namens Nederland hield ik een korte presentatie over werksystemen bij Het Nieuwe Werken. De vijf andere deelnemers uit Japan, Groot Britannie en Duitsland stemden er volledig mee in. Zo werkt het, met beweging!

Dynamiek en diversiteit. De vakantieperiode benut ik voor genieten en opdoen van nieuwe inspiratie ergens anders. In juli en augustus schrijf ik geen columns. Ik wens iedereen veel plezier en nieuwe energie deze zomer. Graag tot september.