Back to basics; naar werk dat gewoon werkt

Goede vraag: Wat doe ik eigenlijk precies? Waarom? Hoe?

Voortgaande automatisering en robotisering heeft een grote invloed op het werk van mensen. Simpel en repetitief handwerk verdwijnt, complex en creatief hoofdwerk verschijnt. Maar de werkorganisatie en werkomgeving zijn nog niet ingericht op deze verandering. Mensen zijn nog weinig zelfsturend en autonoom. Werkplekken voor geconcentreerd werken zijn er soms nog niet genoeg.

De Task Talk is een gesprek over de essentie van modern werk en de manier waarop mensen het uitvoeren. Wat is de bedoeling? Wat gaat goed, wat minder? Zijn er kansen? Wat is de oorzaak van klachten? Bijvoorbeeld: Komt werkdruk door teveel werk of door de werkorganisatie? Komt technostress door de apparatuur of door weinig opleiding? Zijn werk, mensen en omgeving goed op elkaar afgestemd? Wat zijn gewoonten en gedrag? Waar, wanneer en hoe doen mensen hun taken. Een Task Talk gesprek is een interactieve inventarisatie en analyse. Zij geeft een beeld van de bestaande werksituatie; voor iedereen zichtbaar. Dat maakt mensen bewust, zet aan tot denken.

De werkontwerper zet de volgende stap in Het Nieuwe Werken. Duurzamer werken begint bij een zinvol werkgesprek. Over de effectiviteit van kerntaken – van individuen, teams en/of organisatie – en efficiĆ«nte deeltaken. Over slimmer werken op eigen menselijke maat. Voor duurzamer rendement en preventie van risico’s.

De Task Talk legt een basis voor een training op maat.