Eigen regie vormgeven; individueel én collectief

In de kenniseconomie van de 21ste eeuw staan mensen weer centraal. Slimme en creatieve mensen zijn de basis voor ontwikkeling, waardecreatie en kennisproductiviteit. Technologie krijgt een meer faciliterende rol. Dat vraagt anders gaan denken en doen. Bijvoorbeeld een andere werkorganisatie.

Verticaal gestructureerde organisaties maken plaats voor horizontaal georganiseerde netwerken. De focus in beleid, strategie en uitvoering verandert. Complexe kerntaken effectiever gaan doen is belangrijk. Met investeringen in mensenwerk creëren bedrijven een duurzame toekomst.

Productief en tegelijk prettig werken is mogelijk met werk structureel slimmer gaan organiseren. Hoe? Met het herinterpreteren en toepassen van ergonomische basisbeginselen – in artikel 5 van de Arbowet – binnen de context van Het Nieuwe Werken en creatief kenniswerk. Ook voor kerntaken!Taken, mens en omgeving worden verder ontwikkeld en komen in balans.

De opbrengst? Structureel beter presteren, minder ziekteverzuim, werkdruk en stress. Hoe technologie en mensen slim samenwerken is bekend; bijvoorbeeld in de norm ISO 6385:2016 over het ergonomisch ontwerpen van werksystemen. Kans: deze beginselen toepassen op kenniswerk!

De werkontwerper leert moderne werkgevers en werknemers slimmer omgaan met Het Nieuwe Werken en modern kenniswerk. Bedrijfsrendement groeit, mensen ontwikkelen zich. In trainingen ontwikkelen individuen, teams en organisatie ideale werkstijlen; keuzes, kunde, gewoonten, patronen en gedrag. Duurzame, dynamische en diverse werkstijlen werken prettig én productief.